Miniklinikk med audiograftjenester

Privatpraktiserende autorisert audiograf, Jorid Løkken, kan bistå deg med hørselstjenester hos oss

Her er de forskjellige tjenestene og produktene hun tilbyr:

 • Hørselstester
 • Høreapparatservice
 • Høreapparatjustering
 • Fjernjustering av høreapparater
 • Nye høreapparater og tilbehør
 • Tinnitushabituering
 • Formstøpte støypropper
 • In-Ear Monitoring
 • Serviceprodukter til høreapparater

Bestill time på telefon 990 83 699

Se priser her.

Kvinnelig audiograf som holder modell av et øre

Priser:

 • Hørselstest - Enkel eller utvidet Fra kr 375,-
 • Anbefalingsbrev / søknader / attester Fra kr 350,-
 • Avstøpning pr øre til ørepropper Fra kr 275,-
 • Feilsøking og innsendelse av høreapparat til leverandør Fra kr 350,-
 • Høreapparatservice / reparasjon Fra kr 450,-
 • Høreapparatkontroll med justering Fra kr 650,-
 • Rehabkontrakt for tilpasning av nye høreapparater (5 konsultasjoner) Fra kr 3950,-
 • Ekstra konsultasjon i forbindelse med utprøvning av høreapparater Fra kr 450,-
 • Rehabkontrakt for tinnitushabituering Fra kr 4500,-
 • Oppkobling av høreapparater mot mobil eller andre hørselstekniske hjelpemidler Fra kr 650,-
 • Pakkeløsning ved flere utførte tjenesterFra kr 850,-
 • Ambulerende virksomhet/hjemmebesøk (Kommer i tillegg til vanlige takster) Fra kr 650,-
 • Ikke møtt til time- gebyr kr 450,-

Bestill time på telefon 990 83 699